Хранителен стреч 1100 – 1500 м.

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ  АСОРТИМЕНТ

РАЗМЕРИ

82 032

ФОЛИО- СТРЕЧ

1100 м х 30 см, 9 мк.

82 039

ФОЛИО- СТРЕЧ

1100 м х 35 см, 9 мк.

82 042

ФОЛИО- СТРЕЧ

1100 м х 40 см, 9 мк.

82 047

ФОЛИО- СТРЕЧ

1100 м х 45 см, 9 мк.

82 055

ФОЛИО- СТРЕЧ

1100 м х 50 см, 9 мк.