Услуги

За клиенти , с установено място на работа , извършваме доставка на необходимата им стока на посочен от тях адрес. Ако за Вас това е първа заявка , препоръчваме :
  • посетете магазина
  • разгледайте това , което предлагаме. Така можете по-ясно и точно да прецените формата и размера на изделието, което ще ползвате.
  • Запишете кодовете на избраните от Вас асортименти.
Така Вашата заявка ще бъде прецизно изпълнена. При специфични и индивидуални нужди на клиентите ни ,съдействаме или директно организираме печат върху избраните изделия .Осигуряваме консултация за избор на материал , форма, минимални количества ,срокове на изработка и доставка на индивидуални опаковки и консумативи .