На пакет

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ

РАЗМЕРИ

(см.)

МАТЕРИАЛ

ДЕБЕЛИНА

(мк.)

БРОЙ в пакет

БРОЙ пакети  в чувал

90 053

ЧУВАЛИ - ЧЕРНИ

53 х 70

HDPE

15

50

90 070

ЧУВАЛИ - ЧЕРНИ

70 х 90

HDPE

20

50

16

90 081

ЧУВАЛИ - ЧЕРНИ

80 х 110

LDPE

80

10

12

90 062

ЧУВАЛИ - ЧЕРНИ

60 х 90

Рециклиран LDPE

100

25

8

90 071

ЧУВАЛИ - ЧЕРНИ

70 х 90

Рециклиран LDPE

50

10

30

90 150

ЧУВАЛИ ЗА МЕДИЦИН.ОТПАДЪЦИ

400 бр./чув.

90 160

ЧУВАЛИ - ПЛЕТЕНИ

500 бр./чув.

* HDPE - Полиетилен висока плътност ** LDPE - Полиетилен с ниска плътност