Ресторантски пакети

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

 АСОРТИМЕНТ

БРОЙ

в пакет

БРОЙ пакети

в чувал

 

92 001

САЛФЕТКИ – БЕЛИ, ТВЪРДИ

150

4

92 002

САЛФЕТКИ – БЕЛИ, ТВЪРДИ

180

4

92 006

САЛФЕТКИ – БЕЛИ, МЕКИ

180

4

92 013

САЛФЕТКИ – БЕЛИ, МЕКИ

150

4

92 008

САЛФЕТКИ – БЕЛИ, МЕКИ, 1/8

250

8

92 007

САЛФЕТКИ – МЕКИ,  25/25

350

4

92 019

САЛФЕТКИ – ЦВЕТНИ, МЕКИ

180

4