Декоративни харт. подложки

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ

РАЗМЕРИ

( см. )

БРОЙ в

пакет

БРОЙ пакети

в кашон

93 013

КЪДРАВА САЛФЕТКА - КРЪГ

Ф.10

60

100

93 002

КЪДРАВА САЛФЕТКА - КРЪГ

Ф.26

30

65

93 003

КЪДРАВА САЛФЕТКА - КРЪГ

Ф.29

30

60

93 004

КЪДРАВА САЛФЕТКА - КРЪГ

Ф.37

30

40

93 012

КЪДРАВА САЛФЕТКА

17 х  34

30

93 005

КЪДРАВА САЛФЕТКА – МАЛКА ЕЛИПСА

26 х 18

30

65

93 007

КЪДРАВА САЛФЕТКА – ЕЛИПСА, 32 см

30

93 008

КЪДРАВА САЛФЕТКА – ГОЛЯМА ЕЛИПСА

28 х 41

30

93 011

КЪДРАВА САЛФЕТКА

36 х  26

30

* Ф. - диаметър