Вилици, лъжици, нож

КОД НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛ БРОЙ в пакет БРОЙ пакети в кашон
30 011 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 30
30 014 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 30
30 015 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели, редени ПС 100 70
30 013 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 30
30 017 ВИЛИЦИ –4-роги, малки ПС 90 70
30 019 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 30
30 021 ВИЛИЦИ – ЧЕРНИ, ЛУКС  ПС 100 60
30 051 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 25
30 185 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 50
30 186 ВИЛИЦИ – 4-роги кристален ПС 100 25
30 016 ВИЛИЦИ – 3-роги, бели ПС 100 40
30 273 ВИЛИЦИ – 3-роги, цветни ПС 100 40
30 022 ВИЛИЦИ - ЛУКС

кристален ПС

100 -
30 012 ВИЛИЦИ – 2-роги, цветни ПС 400 40
КОД НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛ БРОЙ в пакет БРОЙ пакети в кашон
31 101 ЛЪЖИЧКИ – МИНИ, ПРОЗР.,   10 см кристален ПС 50 30
31 100 ЛЪЖИЧКИ – КРИСТ., ЦВЕТНИ 8 см кристален ПС 910
31 105 ЛЪЖИЧКИ – КРИСТ., ЦВЕТНИ 10 см кристален ПС 560
31 104 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, цветни кристален ПС 100 40
31 271 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, бели ПС 100 50
31 103 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, бели ПС 100 40
31 274 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, бели ПС 100 45
31 102 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ,цветни ПП 1000 -
31 110 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, единично опаковани ПС 6 1000
31 106 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА ПС 100 50
31 109 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА ПС 100 30
31 115 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА кристален ПС 100 25
31 118 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА,бели ПС 100 25
31 116 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА, ЧЕРНИ, ЛУКС ПС 100 60
31 275 ЛЪЖИЧКИ –ЗА СУПА, КРИСТ., ЛУКС кристален ПС 100 60
* ПС – ПОЛИСТИРОЛ
КОД НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛ БРОЙ в пакет БРОЙ пакети в кашон
32 197 НОЖ кристален ПС 100 30
32 269 НОЖ - ЧЕРЕН, ЛУКС ПС 100 20
32 271 НОЖ - ЛУКС кристален ПС 100 -
32 202 НОЖ - бял ПС 100 30
* ПС – ПОЛИСТИРОЛ