На ролка

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ

РАЗМЕРИ

(см.)

МАТЕРИАЛ

ДЕБЕЛИНА

(мк.)

БРОЙ

в

 ролка

БРОЙ

Ролки

 в чувал

91 046

ЧУВАЛИ НА РУЛО

45 х 50

HDPE

15

50

50

91 051

ЧУВАЛИ НА РУЛО

50 х 60

HDPE

18

30

50

91 053

ЧУВАЛИ НА РУЛО

53 х 60

HDPE

12

20

100

91 055

ЧУВАЛИ НА РУЛО

55 х 75

HDPE

12

10

150

91 060

ЧУВАЛИ НА РУЛО

60 х 72

HDPE

15

10

150

91 062

ЧУВАЛИ НА РУЛО

60 х 85

HDPE

14

10

100

91 064

ЧУВАЛИ НА РУЛО

60 х 90

HDPE

20

20

50

91 070

ЧУВАЛИ НА РУЛО

70 х 90

HDPE

20

10

100

91 083

ЧУВАЛИ НА РУЛО

70 х 90

HDPE

20

15

50

91 073

ЧУВАЛИ НА РУЛО

70 х 110

HDPE

20

10

50

91 080

ЧУВАЛИ НА РУЛО

80 х 110

HDPE

20

10

50

91 081

ЧУВАЛИ НА РУЛО

80 х 110

HDPE

10

91 082

ЧУВАЛИ НА РУЛО

80 х 110

HDPE

20

20

20