Вилици, лъжици, нож

КОД НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛ БРОЙ в пакет БРОЙ пакети в кашон
30 011 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 30
30 013 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 30
30 017 ВИЛИЦИ –4-роги, малки ПС 90 70
30 019 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 30
30 020 ВИЛИЦИ – 4-роги кристален ПС 100
30 051 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 25
30 185 ВИЛИЦИ – 4-роги, бели ПС 100 60
30 186 ВИЛИЦИ – 4-роги кристален ПС 100 25
30 016 ВИЛИЦИ – 3-роги, бели ПС 100 40
30 273 ВИЛИЦИ – 3-роги, цветни ПС 100 40
30 022 ВИЛИЦИ – цветни ПС 20
30 012 ВИЛИЦИ – 2-роги, цветни ПС 400 40
КОД НАИМЕНОВАНИЕ

АСОРТИМЕНТ

МАТЕРИАЛ БРОЙ

в пакет

БРОЙ пакети

в кашон

31 104 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, цветни кристален ПС 100 40
31 271 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ кристален ПС 100 50
31 103 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, бели ПС 100 40
31 272 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, бели ПС 100
31 273 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, бели ПС 100 50
31 274 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, бели ПС 100 45
31 102 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ,цветни ПП 1000
31 110 ЛЪЖИЧКИ – МАЛКИ, единично опаковани ПС 6 1000
31 106 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА ПС 80 30
31 107 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА ПС 100 25
31 115 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА кристален ПС 100 25
31 118 ЛЪЖИЧКИ – ЗА СУПА,бели ПС 100 25

* ПС – ПОЛИСТИРОЛ

КОД НАИМЕНОВАНИЕ АСОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛ БРОЙ в пакет БРОЙ пакети в кашон
32 197 НОЖ кристален ПС 100 30
32 198 НОЖ,бял ПС 100 50
32 199 НОЖ,бял ПС 100 50
32 201 НОЖ кристален ПС 20
32 202 НОЖ,бял ПС 100 30

* ПС – ПОЛИСТИРОЛ